Tulinkowo
Shadow
Slider
Shadow
Slider

Zajęcia w naszym przedszkolu dostosowane są do możliwości, zainteresowań i potrzeb dzieci oraz oczekiwań rodziców.

• zapewniamy dobrą opiekę i wychowanie dzieci

• dbamy o wszechstronny rozwój wychowanków,
• tworzymy przyjazną i serdeczną atmosferę,
• wykorzystujemy w pracy atrakcyjne metody nauczania,
• uwzględniamy indywidualne podejście do każdego dziecka,
• zatrudniamy wykształconą i ambitną kadrę pedagogiczną,
• posiadamy bardzo dobre wyposażenie w zabawki i pomoce dydaktyczne,
• promujemy zdrowy styl życia,
• jesteśmy otwarci na współpracę z rodzicami.

Praca wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńcza

Oferta edukacyjna przedszkola jest bardzo szeroka – prowadzimy działania logopedyczne, prozdrowotne, proekologiczne, opiekujemy się dziećmi wymagającymi wsparcia (praca indywidualna i w grupach), rozwijamy zdolności i zainteresowania, promujemy umiejętności dzieci w środowisku lokalnym (strona internetowa, prasa lokalna, wystawy, występy artystyczne, konkursy), dbamy o całościowy rozwój dziecka oraz wzbogacamy formy współpracy z rodzicami (uroczystości, spotkania i wyjazdy integracyjne, zajęcia otwarte, festyny, pogadanki, zebrania, prelekcje). Praca wychowawczo- dydaktyczno–opiekuńcza realizowana jest tak, aby odpowiedzieć na oczekiwania dzieci i rodziców. Zadania realizujemy w atmosferze szacunku, akceptacji i bezpieczeństwa. Prowadzimy w grupach urodzinki,  gdyż przyjemnie jest, gdy wszyscy się weselą razem z jubilatem.

Metody dydaktyczno-wychowawcze

Stosujemy tradycyjne metody i formy pracy oparte na metodyce  wychowania przedszkolnego oraz nowoczesne rozwiązania, które zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów.

UROCZYSTOŚCI W PRZEDSZKOLU

* Zajęcia adaptacyjne dla dzieci, które po raz pierwszy zostały przyjęte do przedszkola.

* Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka.

* Jesienne spotkanie lub wyjazd integracyjny.

 

* Pasowanie na przedszkolaka.

 

* Dzień Pluszowego Misia.

 

* Andrzejki.

 

* Mikołajki.

 

* Spotkanie wigilijne.

 

* Dzień Babci i Dziadka.

 

* Bal Karnawałowy.

 

* Przedszkolaki z biało – czerwoną.

 

* Dzień Mamy i Taty.

 

* Dzień Dziecka.

 

* Wycieczka dzieci, rodziców i nauczycieli.

 

* Uroczyste pożegnanie przedszkola.

INTEGRACJA

Stawiając na rozwój najmniejszych pociech stawiamy na:

  • samodzielność dzieci
  • nocnikowanie
  • higiena i bezpieczeństwo
  • wprowadzenie w świat przedszkola
  • gry, zabawy, zajęcia

Zerówka

Co roku prowadzimy zerówkę, w której kładziony jest nacisk na przygotowanie dzieci do pisania, czytania i radzenie sobie w szkole. Przedszkole jest z pewnością miejscem, w którym podstawową metodą nauczania jest nauka poprzez zabawę, co wcale nie oznacza, że dziecko nie uczy się niczego. Wręcz odwrotnie to właśnie dzięki zabawie dzieci chętniej i w bardziej przystępny dla siebie sposób przyswajają nowe wiadomości, a co najważniejsze robią to z wielką radością bo czasami nawet nie wiedzą ile dzięki danej mądrej zabawie nauczyły się. Kontynuowanie zerówki w warunkach przedszkolnych to niezmienianie dziecku przyjaznego otoczenia. Pociecha ma poczucie, że stoi przed nią bardzo ważny czas zerówki, ale nie zmienia swojego środowiska naturalnego, w którym dobrze się czuje, bo wspaniale zadomowiła się tu przez te kilka lat. Grupa jest zawsze razem i wszystko wspólnie robią w atmosferze wzajemnego spokoju, bo np. jedzą posiłki w swojej sali i bawią się na placu zabaw wyraźnie dla nich wydzielonym.